Wednesday, October 20, 2010

GOLONGAN MANUSIA YANG DIMUSUHI SYAITAN

Wahad bin Munabbih meriwayatkan ketika nabi berdialog dengan iblis atas perintah Allah, Iblis menyatakan musuh-musuhnya di kalangan umat Nabi Muhammad terdiri dari 15 golongan:
1. Engkau sendiri (yakni Nabi Muhammad)
2. Raja-raja yang adil.
3. Orang kaya yang merendah diri.
4. Saudagar yang jujur.
5. Ulamak yang khushuk.
6. Orang Islam yang suka menasihati orang.
7. Orang beriman yang pemurah.
8. Orang yang bersungguh-sungguh hatinya ketika meminta ampun.
9. Orang selalu menghindar dirinya dari sesuatu yang haram.
10. Orang yang selalu dalam keadaan berwuduk.
11. Orang yang selalu bersedekah.
12. Orang yang selalu berbuat baik kepada orang lain.
13. Orang yang tidak pernah menolak membantu orang yang membaca Al Quran.
14. Orang yang selalu membaca Al Quran.
15. Orang beriman yang mengerjakan solat tahajjud ketika orang lain nyenyak tidur.

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
There was an error in this gadget